Villkor

Betalning ska ske före lektion.


Paketpriser gäller 1 år från inköpsdatum.


Avbokning ska ske minst 24 timmar före lektion. En avgift på halva kostnaden per körlektion tillkommer om avbokningen inte sker minst 24 timmar före bokad lektion.

Prov genom skolan bokas endast av inskrivna elever och i samråd med lärare eller utbildningsledare och kan avbokas eller ombokas närsomhelst om läraren anser att eleven inte är klar för ett teori eller körprov. Anledningen är att skolan har ett utbildningsansvar gentemot myndigheter och får inte släppa fram  elever som inte är färdigutbildade. Skulle eleven byta trafikskola under utbildningen så bokar vi av proven som är bokade genom oss, då får eleven boka om proven genom den aktuella trafikskolan eller privat genom trafikverket.

Elev har själv ansvaret att vara på plats i tid och att ha med sig giltig legitimation vid prov och körlektion. Ingen påminnelse kommer att skickas ut, utan eleven bokar i samråd med trafikskolan och har eget ansvar med att ha koll på tiderna.