Villkor

Betalning ska ske innan lektion.


Paketpriser gäller 1 år från inköpsdatum.


Prov genom skolan bokas endast av inskrivna elever och i samråd med lärare eller utbildningsledare och kan avbokas eller ombokas närsomhelst om läraren anser att eleven inte är klar för ett teori eller körprov. Anledningen är att skolan har ett utbildningsansvar gentemot myndigheter och får inte släppa fram  elever som inte är färdigutbildade.

Avbokning ska ske minst 24 timmar före lektion.

Elev har ansvaret själv att vara på plats i tid och har med sig giltig legitimation vid prov och körlektion.

Vi förbehåller oss rätten att avboka kurser.